Çocuklar İçin Sosyal Problem Durumları Envanterinin Geliştirilmesi ve Türkçe’ ye Uyarlama Çalışmaları

Yılmaz, E., Yel, S. and Griffiths, M. ORCID: 0000-0001-8880-6524, 2021. Çocuklar İçin Sosyal Problem Durumları Envanterinin Geliştirilmesi ve Türkçe’ ye Uyarlama Çalışmaları. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4 (1), pp. 12-33. ISSN 2667-4513

[img]
Preview
Text
1448402_Griffiths.pdf - Published version

Download (793kB) | Preview

Abstract

Özet:
Henüz fizyolojik ve psikolojik gelişimleri devam eden çocuklar, günlük yaşamalarında karşılaştıkları ve bir çözüme kavuşturamadıkları sosyal problemlerden yetişkinlere nazaran daha fazla etkilenirler. Dolayısıyla sosyal problem çözme becerisi erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılması gereken en temel beceriler arasında yer almaktadır. Ancak bu becerinin sağlıklı bir şekilde kazanılıp kazanılmadığını tespit etmek en az bu beceriyi kazandırmak kadar önemlidir. Alanyazında ilkokul çocuklarının sosyal problem çözme becerilerini belirlemeye yönelik az sayıda bulunan envanterlerin ihtiyacı karşılamaması durumu yeni bir ölçme aracı geliştirilmesini gerektirmiştir. Bu araştırmada ilkokuldaki çocukların sosyal problem çözme beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Envanter orijinalde İngilizce olarak geliştirilmiş ve ardından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Uygulamalar bir yıl İngiltere ve bir yıl Türkiye’de olmak üzere toplam iki yıl sürmüştür. Araştırmaya İngiltere’de öğrenim gören 255 ilkokul öğrencisi ile Türkiye’de öğrenim gören 268 ilkokul öğrencisi dahil edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında her iki kültüre (Türk – İngiliz) özgü geliştirilen ölçme araçlarının ölçme değişmezliği hesaplanmış ve araçların kültürlerarası ölçme değişmezliğinin sağlandığı görülmüştür. Problem senaryoları iki farklı kodlayıcı tarafından kodlanmış ve kodlayıcılar arası güvenirlik hesaplaması için Krippendorff’s Alpha (Kalpha) güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Analiz sonuçları kodlayıcılar arası yüksek bir güvenirlik bulunduğunu göstermiştir. Sonuç olarak İngilizce ve Türkçe olarak geliştirilen sosyal problem durumları envanterlerin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu görülmüştür.

Abstract:
Children, whose physiological and psychological development still continues, are more affected than adults by social problems they encounter in their daily lives and cannot solve them. Therefore, social problem-solving skill is one of the most basic skills that children should gain from an early age. However, determining whether this skill has been acquired in a proper way is as important as gaining the skill. In the literature, the fact that the limited number of inventories for determining the social problem-solving skills of primary school children did not meet the needs required the development of a new measurement tool. In this study, it was aimed to develop a valid and reliable measurement tool in order to determine the social problem-solving skill levels of primary school children. The inventory was originally developed in English and then adapted to Turkish. The practices lasted for a total of two years, one year in England and one year in Turkey. 255 primary school students studying in England and 268 primary school students studying in Turkey were included in the study. Within the scope of validity and reliability studies, the measurement invariance of measurement tools developed specific to both cultures (Turkish - British) was calculated and it was observed that the intercultural measurement invariance of the tools was achieved. The problem scenarios were coded by two different coders and the Krippendorff's Alpha (Kalpha) reliability coefficient was used for the reliability calculation between the coders. Analysis results showed that there is a high reliability between coders. As a result, it was seen that the social problem situations inventories developed in English and Turkish are valid, reliable, and usable.

Item Type: Journal article
Alternative Title: Development of social problem situations inventory for children and adaptation studies to Turkish
Publication Title: Journal of Innovative Research in Social Studies
Creators: Yılmaz, E., Yel, S. and Griffiths, M.
Publisher: Hilmi DEMİRKAYA
Date: 28 June 2021
Volume: 4
Number: 1
ISSN: 2667-4513
Identifiers:
NumberType
10.47503/jirss.933699DOI
1448402Other
Rights: Hilmi DEMİRKAYA © İletişim.
Divisions: Schools > School of Social Sciences
Record created by: Linda Sullivan
Date Added: 30 Jun 2021 09:30
Last Modified: 16 Jul 2021 14:32
URI: https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/43272

Actions (login required)

Edit View Edit View

Views

Views per month over past year

Downloads

Downloads per month over past year